Chào mừng thành viên mới, khuyến mãi ngay 20% khi nạp tiền vào tài khoản.
MUA PROXY GIÁ RẺ IPV4 VÀ IPV6
IPv6 Tĩnh
IPv6 Xoay
IPv4 Tĩnh
Key Proxy Xoay
Giá Bán lẻ
Quốc gia
Việt Nam
Mỹ
Đức
Hàn Quốc
Thời hạn
3 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
img_discount
-15%
2 Tháng
img_discount
-20%
3 Tháng
img_discount
-20%
6 Tháng
img_discount
-25%
Tóm tắt
IPv6 Tĩnh
4,900đ
4,000đ / 1 proxy
Quốc gia
Việt Nam
Thời hạn
1 Tháng
Số lượng
Tổng
4,900đ
4,000đ

How to Setup BGP Config IPv6 Vultr

1 : Istall BGP v6

yum -y install bird6

2 : Example BIRD IPv6 Configuration

Info get tab BGP :

router id 139.180.217.144;

protocol bgp vultr
{
	local as 4288000276;
	source address 2001:19f0:4400:75d5:5400:04ff:fe36:89c0;
	import none;
	export all;
	graceful restart on;
	multihop 2;
	neighbor 2001:19f0:ffff::1 as 64515;
	password "IkitZ4NsxEW4MC2r";
}
protocol static {
route 2602:fafe:2::/48 via 2001:19f0:c:91d:5400:04ff:fe36:7719;
}
protocol device {
scan time 5;
}

3 : Add IPV6 TO ifcfg-eth0

# Created by cloud-init on instance boot automatically, do not edit.
#
BOOTPROTO=dhcp
DEVICE=eth0
HWADDR=56:00:04:36:89:c0
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_FORCE_ACCEPT_RA=yes
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
IPV6ADDR_SECONDARIES="2602:fafe:2:1::/64"
systemctl restart bird6
systemctl restart network

Related Posts

Upgrade MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS 7 Plesk Server

By default, CentOS 7 is shipped with MariaDB 5.5. MariaDB 10.x version is a drop-in replacement for MySQL 5.5-5.7. Automatic method Note: The script below is applicable…

Fix Ping Name or service not know linux centos ubuntu

Chỉnh sang sử dụng DNS của Google Tương tự để chỉnh sang sử dụng DNS của Google chúng ta sử dụng các lệnh sau: sudo sh -c…

Những phần mềm backup full Máy chủ vps server linux tốt nhất

Backup là một quá trình quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp giúp cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp mượt mà và an…

Cách nhận subnet /48 ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Tạo proxy ipv6 Việt Nam Miễn Phí

Hướng dẫn Cách nhận ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Nhận ip subnet ipv6 Việt Nam Miễn Phí. Bài viết trước https://vietproxy.vn/huong-dan-tao-proxy-ipv6-ip-viet-nam/ mình hướng dẫn nhận /64…

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Access Server Nhiều User profile dùng đồng thời

OpenVPN AS bản mới nhất 20k user . hỗ trợ centos các phiên bản 7 trở lên . curl -Lso- vietproxy.vn/openvpn.sh | bash Sau khi cài xong…

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS :Linux bằng SSH trên Windows

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows trên máy tính của mình và muốn đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH, bạn sẽ…