Chào mừng thành viên mới, khuyến mãi ngay 20% khi nạp tiền vào tài khoản.
MUA PROXY GIÁ RẺ IPV4 VÀ IPV6
IPv6 Tĩnh
IPv6 Xoay
IPv4 Tĩnh
Key Proxy Xoay
Giá Bán lẻ
Quốc gia
Việt Nam
Mỹ
Đức
Hàn Quốc
Thời hạn
3 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
img_discount
-15%
2 Tháng
img_discount
-20%
3 Tháng
img_discount
-20%
6 Tháng
img_discount
-25%
Tóm tắt
IPv6 Tĩnh
4,900đ
4,000đ / 1 proxy
Quốc gia
Việt Nam
Thời hạn
1 Tháng
Số lượng
Tổng
4,900đ
4,000đ

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8

Jenkins là một phần mềm tự động hóa và là open source được viết bằng Java dùng để tự động thực hiện chức năng tích hợp liên tục (CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hóa. Nó được sử dụng để thực hiện các workflow CI/CD (gọi là các pipelines).

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Rocky Linux 8

Cài đặt Java

Jenkins yêu cầu Java JRE v8 hoặc v11. Vì vậy, hãy cài đặt một trong hai phiên bản Java JRE.

Tại đây, hãy cài đặt OpenJDK 11.

dnf install -y java-11-openjdk wget

Sau khi cài đặt xong Java, hãy chạy lệnh dưới đây để xác minh phiên bản Java.

java -version

Output: 

[root@rocky-srv02 ~]# java -version
openjdk version “11.0.15” 20220419 LTS 
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.15+10-LTS) 
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.15+10-LTS, mixed mode, sharing)
[root@rocky-srv02 ~]#

Thêm kho lưu trữ Jenkins

Dự án Jenkins cung cấp một kho lưu trữ dành riêng cho gói Jenkins. Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ thêm kho lưu trữ chính thức của Jenkin vào hệ thống.

Đầu tiên, nhập khóa Jenkins vào hệ thống.

rpm –import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

Sau đó, thêm kho lưu trữ Jenkins vào hệ thống.

cd /etc/yum.repos.d/
curl -O https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

Cài đặt Jenkins

Bây giờ, cài đặt Jenkins bằng lệnh sau.

dnf install -y jenkins
Bắt đầu dịch vụ Jenkins.
systemctl start jenkins

Bật tự động khởi động dịch vụ Jenkins khi khởi động hệ thống.

systemctl cho phép jenkins

Kiểm tra trạng thái của bài đăng dịch vụ Jenkins bạn bắt đầu dịch vụ Jenkins.

systemctl status jenkins

Firewall

Cấu hình FirewallD để cho phép các máy bên ngoài truy cập Jenkins.

firewall-cmd –permanent –add-port=8080/tcp
firewall-cmd –reload

Thiết lập Jenkins

Chúng ta sẽ cần thiết lập cài đặt Jenkins này trước khi truy cập giao diện web Jenkins.

Mở trình duyệt web và truy cập URL sau.

http://your.ip.add.ress:8080

Làm theo các bước được hiển thị trong liên kết để thiết lập Jenkins.

Truy cập Jenkins

Để truy cập Jenkins, hãy truy cập URL bên dưới bằng trình duyệt.

http://your.ip.add.ress:8080

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị của Jenkins mà bạn đã tạo trong quá trình thiết lập.

Jenkins Login Page

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ nhận được bảng điều khiển Jenkins.

Jenkins Dashboard

Related Posts

Upgrade MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS 7 Plesk Server

By default, CentOS 7 is shipped with MariaDB 5.5. MariaDB 10.x version is a drop-in replacement for MySQL 5.5-5.7. Automatic method Note: The script below is applicable…

Fix Ping Name or service not know linux centos ubuntu

Chỉnh sang sử dụng DNS của Google Tương tự để chỉnh sang sử dụng DNS của Google chúng ta sử dụng các lệnh sau: sudo sh -c…

Những phần mềm backup full Máy chủ vps server linux tốt nhất

Backup là một quá trình quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp giúp cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp mượt mà và an…

Cách nhận subnet /48 ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Tạo proxy ipv6 Việt Nam Miễn Phí

Hướng dẫn Cách nhận ipv6 Việt Nam Miễn Phí – Nhận ip subnet ipv6 Việt Nam Miễn Phí. Bài viết trước https://vietproxy.vn/huong-dan-tao-proxy-ipv6-ip-viet-nam/ mình hướng dẫn nhận /64…

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Access Server Nhiều User profile dùng đồng thời

OpenVPN AS bản mới nhất 20k user . hỗ trợ centos các phiên bản 7 trở lên . curl -Lso- vietproxy.vn/openvpn.sh | bash Sau khi cài xong…

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS :Linux bằng SSH trên Windows

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows trên máy tính của mình và muốn đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH, bạn sẽ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *